Nakładanie warstw molibdenowych

Nakładamy warstwy molibdenowe na powierzchnie wałów o średnicy od 30 mm do 300 mm. Warstwy te obrabiamy mechanicznie, celem uzyskania wymaganego stanu powierzchni oraz odpowiedniego wymiaru, pasowania. Warstwy molibdenowe cechuje duża wytrzymałość temperaturowa, stosowanie dla pracy w bardzo trudnych warunkach termicznych z ograniczonym dostępem do smarowania. Porowatość powierzchni do 20% pozwala na pracę w trudnych warunkach smarnych. Pełna kontrola warstwy. Bardzo dobra przyczepność, potwierdzona testami, pozwala na  zapewnienie bardzo dobrej jakości powłoki. Powłoki molibdenowe nakładamy na materiałach magnetycznych i niemagnetycznych. Możemy przeprowadzać natryskiwanie innych pierwiastków, których wymaga klient (proszki wieloskładnikowe).

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA FORMULARZA ZAPYTANIA OFERTOWEGO