Regeneracja przyrządów pomiarowych

Regenerujemy, kalibrujemy, nastawiamy przyrządy pomiarowe specjalistyczne oraz te, które są tradycyjnymi przyrządami pomiarowymi na rynku. Wykonujemy wzorce do przyrządów pomiarowych, w celu ich kalibracji i odbiorów technicznych. Przeprowadzamy diagnostykę przyrządów pomiarowych, sprawdzając ich poprawność dokonywanych pomiarów. Regenerujemy i wykonujemy części zamienne oraz części zużyte w przyrządach pomiarowych, których jakość jest bardzo wymagająca.

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA FORMULARZA ZAPYTANIA OFERTOWEGO